Casio G-Shock
Casio G-Shock
Casio G-Shock
Casio G-Shock
Casio G-Shock
Casio G-Shock

Casio G-Shock

ShapeCreated using Figma
Pulsmätare
ShapeCreated using Figma
Kan kopplas till din smartphone
Webblager:

Beställningsvara

3 678 kr
4 598 kr

Beskrivning

Detaljer

Tekniska specifikationer

Bluetooth® Smart
Klockan är utrustad med energieffektiv Bluetooth®-teknik, vilket gör det möjligt att överföra data med minimal strömförbrukning med en enkel knapptryckning. Genom Bluetooth® kan klockan trådlöst ansluta till din smartphone och ge dig tillgång till en mängd användbara funktioner.

Smartphone-synkronisering
När klockan är ansluten till en smartphone justerar den automatiskt tiden och visar den aktuella tiden globalt.

Helt automatisk bakgrundsbelysning
Vid svagt ljus aktiveras automatiskt bakgrundsbelysningen på displayen med en handledsvridning.

Stötskyddad
Klockans stötskyddade konstruktion ger skydd mot stötar och vibrationer.

Solfunktion
Solceller ger klockan energi oberoende och miljövänligt. Överskottssolenergi lagras i ett batteri.

Kaloriförbrukning
Denna funktion beräknar antalet kalorier du har förbrukat och lagrar resultatet i minnet.

Hjärtfrekvensalarm
Ett alarm ljuder så snart en förinställd hjärtfrekvens uppnås.

Optisk hjärtfrekvensmätning
En optisk sensor på baksidan av klockan använder lysdioder för att mäta hjärtfrekvensen vid handleden. De uppmätta värdena visas på klockan.

Accelerometersensor
En rörelsesensor reagerar på acceleration och visar den som hastighet på displayen.

Stegmätare
Stegmätaren mäter steg via accelerometer och visar dem på klockans skärm.

Träningsplanerare
Sätt individuella träningsmål.

Träningsanalys
Analysera träningsstatus, konditionsnivå, träningsbelastning samt återhämtningstid.

Träningslogg
Spara träningspass och detaljerad information.

VO2max-indikator
Ger en indikation på aerob fitness.

VO2max återhämtningstid
Övervakar återhämtningstider mellan träningspass.

Världstidsfunktion
Visar tider i upp till 29 olika tidszoner.

Stoppur - 1/100 sek. - 100 timmar
Mäter med sekundnoggrannhet medeltid och sluttid. Signaler bekräftar start/stopp-val. Mätkapaciteten är upp till 100 timmar.

Varvtidsminne
Du kan lagra och visa uppmätta stopp-, varv- och sträcktider tillsammans med datum. En datarad består av datum, stopptid, varvtid och sträcktid. Minnet kan lagra upp till 100 poster.

5 nedräkningstimer - 1/1 sek. - 60 min. (med automatisk upprepning)
Nedräkningstiderna signalerar när den inställda tiden nås. Timern kan räkna ned automatiskt igen från den förinställda tiden. Fem av dessa nedräkningslarm kan ställas in oberoende av varandra.

Fyra dagliga alarm
Det dagliga alarmet påminner dig med en ljudsignal om återkommande händelser vid den tid du ställt in. Modellen har fyra oberoende alarm för påminnelser om olika viktiga möten.

Snoozefunktion
Varje gång du stänger av larmet ljuder det igen efter några minuter.

Vibrationsalarm
Vibrationerna påminner diskret om viktiga tider utan en hög signalton.

Knapp-ljud på/av
Vid behov kan du stänga av knappljuden med lägesknappen. Larm och nedräkningstimer förblir aktiva även om knappljuden är avstängda.

Find my phone
Har du tappat bort din smartphone? Tryck bara på en knapp på klockan, så kommer din smartphone att avge en signal.

Automatisk kalender
När den automatiska kalendern är inställd visas alltid rätt datum.

USB-laddare
Laddningsalternativ via klämman och USB-laddningskabel.